Home

Gangen i et lønnsoppgjør

DOKUMENT. Kap 4. Personal. D-4.5.2 Gangen i et lønnsoppgjør: PROSEDYRE FOR FORHANDLINGER AV LØNNSAVTALEN. Beskrivelse av sammensetning av forhandlingsutvalgene, prosedyre for forhandlinger av lønnsavtalen, fredsplikt/behandling av tvistemål og den enkelte enhets forpliktelse som er med i lønnsavtalen, står beskrevet i Normisjons Lønnsavtale, vedlagt under pkt. 6 Lønnsoppgjøret i 2020 er et hovedoppgjør, og i tillegg til å forhandle om lønn kan partene bli enige om å endre andre bestemmelser i tariffavtalene. Unio omfatter 13 fagforbund med 375 000 medlemmer. I lønnsoppgjørene forhandler forbundene gjennom Unios ulike forhandlingsutvalg på de fleste tariffområdene

Lønnsoppgjør. Brukes som samlebetegnelse på alle former for lønnsforhandlinger på nasjonalt nivå - enten det er snakk om et mellomoppgjør eller et hovedoppgjør (tariffoppgjør). Lønnsoverheng. Betegnelse på forskjellen mellom gjennomsnittsinntekten i et kalenderår og lønnsnivået ved slutten av året Gangen i et tariffoppgjør. Enkel beskrivelse av fremdriften under en tariffrevisjon. Lønnsoppgjøret på 1-2-3. Hva er frontfagsmodellen? Slik gjennomføres tariffoppgjøret. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør. Podcast: Lønnsoppgjøret - kort fortalt (Arbinn) Den økonomiske situasjonen i reiselivet 2020. Her finner du tariffavtalene I 2020 er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler, overenskomster og hovedavtaler. Finn din avtale og følg lønnsoppgjøret her

Gangen i et tariffoppgjør. Hva er egentlig et tariffoppgjør? Hva gjør at det kan bli streik, og hva er mekling? Her kan du lese om alt dette og om gangen i et tariffoppgjør. 20. oktober 2020. I Norge har vi tariffoppgjør hvert år. Vi har hovedoppgjør og mellomoppgjør Lønnsoppgjøret 2020. Partene er enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale lønnsforhandlinger Hvordan skaper du én lønnspolitikk for 1700 ansatte, og gjennomfører lokale lønnsforhandlinger med sju fakulteter? Nøkkelen til gode forhandlinger ligger i forberedelsene, sier personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU, Jan Petter Stenberg, i denne podkasten Gangen i tariffoppgjøret 2019 Gangen i tariffoppgjøret. Hvordan skjer forhandlingene under årets tariffoppgjør. 08.03.2019 Tariffoppgjør. LO har allerede holdt representantskapsmøte og vedtatt retningslinjene for årets oppgjør. Forhandlingene starter med kravoverlevering den 11. mars. Dersom.

Normisjon- Kvalitetssystem-4

Lønnsoppgjøret er i gang og striden om kroner og øre pågår fra første stund. 30 øre ble gitt til hver enkelt arbeidstaker tirsdag, får VG opplyst Årets lønnsoppgjør ble satt på pause da landet ble stengt ned i mars på grunn av koronapandemien. Oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at det er mulig å forhandle om flere ting enn lønn, som for eksempel arbeidstid, velferdspermisjoner, tillegg og så videre Om nøyaktig to uker går årets lønnsoppgjør i gang. En splittet industri gjør inngangen svært vanskelig for fagbevegelsen, mens arbeidsgiver står samlet i sitt krav om nok et år med «unntakstilstand» og lønnsnedgang Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør Tarifforhandlinger for asfalt i havn Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening kom frem til en løsning for ny overenskomst asfaltarbeid og veivedlikehold for perioden 2020 - 2022 onsdag 7. oktober på ettermiddagen

Lønnsoppgjøret 202

Lønnsramme, overheng, glidning? Hva betyr egentlig disse uttrykkene - og hvorfor får du ikke et lønnstillegg på 3 prosent etter et lønnsoppgjør med en ramme på 3 prosent? For å forstå dette må du vite noe helt grunnleggende om lønnsoppgjørene i kommunal sektor (KS)*: Lønnsøkningen. Hvert andre år (partallsår) gjennomføres hovedoppgjør der NHOs tariffavtaler revideres. Denne veilederen skal gjennomgå hva som skjer i denne prosessen. Du vil få svar på hvordan et hovedoppgjør starter, hva partene gjør for å komme frem til en løsning og hvilke steg som må gjennomføres for at en fagforening skal kunne iverksette en lovlig arbeidskamp, som f.eks. streik Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende. Alle ledere i kapittel 4 får et generelt prosentvis tillegg på 0,3 prosent av egen grunnlønn per 31. august i år. Tillegget får virkning fra 1. september 2020 - Det at det er et veldig moderat lønnsoppgjør, arbeidsgivere flest kommer til å merke det i lommeboken til neste år, og det påvirker også reguleringen av pensjonen, sier Isaksen. Nedgang. Oppgjøret innebærer at grunnbeløpet i folketrygden øker med 1,5 prosent, fra 99.858 kroner til 101.351 kroner Når regjeringen nå har skrudd ned anslaget for lønnsvekst i år til et minimum, så er det åpenbart for alle at vi står overfor litt av en utfordring i årets oppgjør, sier daglig leder i LO-kommune Pål Skarsbak. Det er avtalt at lønnsoppgjørene for offentlig sektor vil kunne komme i gang i september

Årets lønnsoppgjør er et forbundsvist oppgjør, der frontfaget starter forhandlingene. Vårt system for lønnsdannelse er basert på at den konkurranseutsatte delen av industrien setter rammen for de andre oppgjørene. Etter at Norsk Industri og Fellesforbundet er ferdige vil de øvrige forhandlingene bli gjennomført fortløpende Sykepleier raser mot lønnsoppgjøret: − Som å bli spyttet i ansiktet. Marit Broch blåste ut mot hva hun kaller en vits av et lønnsoppgjør - og skapte storm på Facebook Men det var også et stort mindretall som var misfornøyde og stemte nei. Uravstemning i lønnsoppgjør: Slik påvirker du egen lønn (Foto: MostPhotos) Det er ikke mulig å bruke samme lenka flere ganger, slik at vi unngår at noen jukser

Vi er godt i gang med forberedelsene Til grunn for våre krav ligger vedtakene fra landstariffkonferansene som ble avholdt i fjor høst, og fra landsstyrets vedtak fra møtet i desember. Våre forhandlingsutvalg er godt i gang med å spisse kravene og legge sine strategier i forhandlingene I årets lønnsoppgjør erkjenner jeg som medlem og som tillitsvalgt at potten med penger til fordeling var minimal. Det er et faktum jeg også må forholde meg til. Det er lov å holde KS ansvarlig for mindrelønnsutviklinga for lærerne i norsk skole I tillegg har Akademikerne har et anbefalt meklingsforslag som er avvist av Legeforeningen på grunn av kommunelegeavtalen, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø til NTB. Annonse - Det betyr at 70 prosent av medlemmene i disse sammenslutningene har sagt ja til avtalen, og KS' medlemmer har vedtatt en ny hovedtariffavtale fra 1. mai 2020, sier han Lønnsforhandlingene i staten begynte i dag. Guro Elisabeth Lind leder Unios lønnsforhandlinger i staten, Sigve Bolstad er nestleder i Unio stat, Klemet Rønning-Aaby er forhandlingssjef i Unio, Jorunn Solgaard er forhandlingssjef i Forskerforbundet, Roar Fosse er forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund og Atle Gullestad er sekretær for Unios statsutvalg Lønnsforhandlingene i gang i staten (01.09.2020) I dag startet forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. - Våre medlemmer skal ha sin del av kaken. Vi forventer at alle får reallønnsvekst, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat

Ord og uttrykk i lønnsoppgjøret NIT

Sesongen for lønnsoppgjør er bare så vidt i gang. Her er lista over oppgjørene framover - i ulike sektorer. Dette er lønna i over 300 yrker. Først i saken finner du en oversikt over oppgjør som pågår eller skal starte. Nederst i saken finner du en oversikt over oppgjør som er ferdige Årets lønnsoppgjør er et såkalt forbundsvist oppgjør der konkurranseutsatt industri forhandler rammene for oppgjøret. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri startet mandag, og brøt samme dag. Byggenæringen starter i dag 6. august 2020 for Fellesoverenskomsten for byggfag. Det er avsatt to dager til forhandlinger Eksempel: I år 1 gis det et tarifftillegg som utgjør 3 % fra 1. april I år 2 gis det et tarifftillegg som utgjør 2 % fra 1. april Lokale tillegg i år 2 utgjør 1 % og gis fra 1. mai (beregnet lokalt tillegg innen tariffområdet

Ansvarlige lønnsoppgjør er norsk tradisjon 22.09.2020 Streik i Vy Buss 20.09.2020 Enighet med Akademikerne i A-delsforhandlingene 28.08.2020 Informasjonsmøte for Spektermedlemmene om tariffoppgjøret 2020 27.08.202 - Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet med Norsk Sykepleierforbund om lønnsoppgjøret for sykehusene. Resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Arbeidsgiverforeningen Spekter i en pressemelding. Torsdag kveld ble foreningen enig.

Lønnsoppgjøret 2020 - NHO Reiseli

Årets lønnsoppgjør er et forbundsvist oppgjør der konkurranseutsatt industri forhandler rammene for oppgjøret. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri startet mandag og brøt samme dag. Byggenæringen starter 6. august for Fellesoverenskomsten for byggfag, og det er avsatt to dager til forhandlinger Vi finner ikke et aktivt abonnement på din bruker. Sjekk min Schibsted -konto Fellesforbundet og NHO Reiseliv starter årets lønnsoppgjør mandag. Clas Haarek Delp i Fellesforbundet og Magne Det er fortsatt mange permitterte, mange bedrifter er i gang med oppsigelser og konkursfrykten har økt etter at regjeringen nylig innførte. Et spesielt lønnsoppgjør Publisert: 04.08.2020 00:58. Håpet er likevel stort om at man skal klare å komme i mål på en tilfredsstillende måte for alle parter i årets spesielle lønnsoppgjør

Et mellomoppgjør gjennomføres året mellom to hovedtariffoppgjør. Her forhandles det i hovedsak om lønn for det andre avtaleåret. Disse forhandlingene føres vanligvis med bakgrunn i pris- og lønnsutviklingen første avtaleåret, og hvordan denne utvikler seg det andre avtaleåret. Du kan lese mer om gangen i et lønnsoppgjør he Et lønnsoppgjør innebærer dermed at arbeidsgiveren og de ansatte på en eller annen måte skal bli enige om hvor mye hver og en skal få i lønnsøkning. Noen ganger blir det også satt av penger til lokale forhandlinger Staten møtte i dag, 23. april, hovedsammenslutningene for å starte årets lønnsoppgjør i staten. Fristen for oppgjøret er 30. april HK i Norge og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Medieoverenskomsten. Landet lønn i luftfarten 23.okt 2020, 22:30:0 - Gruppene med 3- og 4-årig høyskolekompetanse har fått et godt lønnsoppgjør i år. NITO har en gruppe ingeniører som underviser i videregående skole, og ganske mange av disse er innplassert i adjunkt-koder. Jeg er glad for å kunne si at disse kommer godt ut av årets mellomoppgjør, sier Kjell Ola Aamodt, leder i NITO Kommune

Staten møtte i dag hovedsammenslutningene for å starte årets lønnsoppgjør i staten, som er et hovedoppgjør. Fristen for oppgjøret er 30.april Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Tariffavtalene gjelder for to år, og LO og NHO forhandler om lønnsregulering for 2. avtaleår. Mellomoppgjør foregår alltid slik at LO gjennomfører en felles forhandling i LO-NHO-området. Forhandlingene omfatter ca 200 000 LO-medlemmer fordelt på 124 avtaler og mange bransjer Vanligvis forhandles lønn én gang i året i forbindelse med lønnsoppgjør på bakgrunn av bestemmelser i en tariffavtale. Forut for lønnsoppgjør gjennomføres som regel lønns- eller medarbeidersamtaler. Utover dette, finnes flere andre faktorer som kan tale for at du bør fremme spørsmålet om økt lønn, slik som endring av arbeidsgiver, stilling, arbeidsoppgaver eller ny og økt. Tirsdag 10. mars møtes partene i privat sektor, NHO-området, og med det er årets lønnsoppgjør i gang. Frontfaget omfatter ca 37 000 medlemmer på hele arbeidstakersiden. I år er partene enige om at det skal forhandles forbudsvist I et lønnsoppgjør hvor det ikke er mye penger å hente, mener klubber i oljeindustrien at det må gjøres noe med arbeidstid og innleie. Kaefer-tillitsvalgt Atle Rostad mener dagens situasjon gir svært uheldige konsekvenser for ansatte

Lønnsoppgjøret er i gang Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Stein Lier Hansen i Norsk Industri utvekslet i dag kravdokumenter til forhandlingene om industrioverenskomsten. Og med det er årets lønnsoppgjør i gang MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Mandag ble årets lønnsoppgjør gjenopptatt. De opprinnelige forhandlingene mellom NHO og LO ble parkert da koronaviruset satte en stopper for det meste i samfunnet. Siden den gang har økonomien i mange bransjer falt som en stein Enighet om lønnsoppgjør for sykehusleger Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen kom i natt til enighet i årets lønnsoppgjør. På grunn av koronapandemien utsettes deler av forhandlingene til våren. Les også: Regjeringen griper inn i legestreik - tvungen lønnsnemn

Enighet om gangen i mellomoppgjøret. Med dagens vedtak i LO er alle forbundene enige i kravene som skal løftes inn i forhandlingene med arbeidsgiversiden. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Et mellomoppgjør er mindre omfattende enn et hovedoppgjør Siden den gang har veldig mange mistet jobben og enda flere er fortsatt permitterte. Norge har samtidig fått relativt god kontroll på korona-smitten, og samfunnet åpnes gradvis opp. Slik er bakteppet når toppene i Fellesforbundet og NHO-foreningen Norsk Industri 3. august setter seg sammen igjen for å forhandle fram et lønnsoppgjør for 2020 - Da må vi tilbake til begynnelsen av 1990-tallet og finanskrisen den gangen, sier Roger Schjerva. EL & IT legger til grunn et ordinært oppgjør. El & IT-forbundet har registrert prognosen fra IKT-Norge. - Nå er vi midt i årets lønnsoppgjør Dette er et viktig krav for å sikre et helt nødvendig kompetanseløft for kommunene. - De store rekrutteringsutfordringene vil ikke bli løst i dette lønnsoppgjøret. Men de vil likevel ikke bli borte. Arbeidsgiverne har sammen med nasjonale myndigheter et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, sier Handal

Et forslag som ifølge Stavrums kalkulatorferdigheter tilsier at Kommune-Norge spares for 5-6 milliarder kroner i årlige utgifter. Oslos andel av dette blir over en halv milliard kroner. Stavrum er kjent for å slå an en tabloid tone i slike debatter, men er ikke alene i denne saken: Også mange kommuneledere regner med at lønnsoppgjøret for deres ansatte blir beskjedent i år Lønnsforhandlinger for sokkelavtalene er i gang. I det sentrale oppgjøret tidligere i år mellom NHO og LO/YS ble partene enige om et tillegg på kr. 2.50 per time og et lavlønnstillegg på kr. 2.00. Det ble samtidig anslått en ramme på 3,2 prosent for årets lønnsoppgjør En gang har busslønna pirket borti industriarbeiderlønna, det var da Bussbransjeavtalen ble innført. Selvfølgelig sa bussførerne ja i uravstemningen da tariffavtalen skulle sjøsettes våren 2008. Ved inngangen til årets lønnsoppgjør ligger bussførerne på 91,9 prosent av lønnsmålet, opp fra 91,8 prosent før mellomoppgjøret i fjor Årets lønnsoppgjør var så vidt kommet i gang da coronapandemien stengte landet i mars. Forhandlingene ble raskt lagt på is, men 3. august er det duket for nye runder. - Det er et dramatisk endret utgangspunkt nå, understreker Melsom. Corona-krisa fester grepe Et ansvarlig lønnsoppgjør. Forhandlingssjefen i Unio senker kravene før lønnoppgjøret. er blant de gruppene hvor det har blitt lagt ned en stor og verdifull innsats for å holde vitale samfunnsfunksjoner i gang. Men koronapandemien utløste et globalt økonomisk jordskjelv som gjorde at mange forutsetninger ble endret også her hjemme

Følg med på lønnsoppgjøret 202

Journalistenes lønnsoppgjør avklart: Slik blir den nye lønna di. Etter sju timer på overtid ble - Dette innebærer et oppgjør innenfor frontfagets ramme og gir arbeidsgiversiden og NJ om viktigheten av at bruken av midlertidige ansatte skal drøftes med tillitsvalgte minst én gang i året. Lønnsoppgjør.. 22 sep - Årets lønnsoppgjør for NR-området er i gang. Årets lønnsoppgjør for NR-området ble startet opp i dag, tirsdag 22. september kl. 13:00. 21 des - God Jul og Godt Nytt År. SAFE klubben i Teekay ønsker alle medlemmer, både til land og til havsen riktig God jul og et Godt Nytt år Et nytt lønnsoppgjør på gang, kan gammel urettferdighet ryddes bort? La oss minne hverandre om at grunnlaget for det elendige vedtaket ble fremforhandlet med Ap i regjering, så det er ingen vits i å skylde på den sittende regjering for dagens situasjon KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad nekter å godta Pensjonistforbundets fremstilling. Han viser til at alle pensjonister får økt kjøpekraft i år - etter skatt Mellomoppgjøret 2013 kom i havn på kvelden tirsdag 30. april. På grunn av overhenget fra fjorårets lønnsoppgjør på 2,2 %, og lønnsglidning på 0,6 % var det ikke rom for et stort lønnsløft i årets mellomoppgjør. Rammen for oppgjøret endte på 3,5 %. Hovedtariffavtalen i staten gjelder som kjent for to år av gangen

Mandag 12. mars ble årets lønnsoppgjør innledet ved at LO og NHO utvekslet krav. Møtet fant som vanlig sted i NHOs lokaler, og pressen fikk bilde av det sedvanlige håndtrykket mellom delegasjonslederne, denne gang NHOs administerende direktør Kristin Skogen Lund og LOs leder Hans-Christian Gabrielsen Skal pandemiens frontsoldater avspises med et tillegg på fire kroner dagen? LØNN: For oss som sykepleiere og nyvalgt politisk ledelse i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland blir ord fattige når vi nå har fått erfare årets lønnsoppgjør i KS 41,8 prosent av FOs medlemmer ga sin stemme i uravstemningen til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. 76,2 prosent stemte ja, 17,7 prosent stemte nei og resten ga en blank stemme. - Det er litt flere som stemte nei denne gangen enn ved sist oppgjør, men det var et godt lønnsoppgjør, sier Kvisvik Akademikerne har kommet til enighet med staten og Oslo kommune om lønnsoppgjøret for 2020. I kommunesektoren har Akademikerne anbefalt meklingsresultatet, som det skal tas endelig stilling til 23.oktober

Video: Gangen i et tariffoppgjør - Handel og Kontor i Norg

Lønnsoppgjøret - NH

Alt om uravstemning i lønnsoppgjør; Alt om uravstemning i lønnsoppgjør. Det har vært uravstemninger i flere lønnsoppgjør og det er ikke alltid like enkelt å sette seg inn i alt som medlem. Dette er det aller viktigste du må vite og gjøre Årets lønnsoppgjør var i gang da konsekvensene av smitteutbruddet gjorde det klart at oppgjøret måtte utsettes. Partene ble enige om å utsette lønnsoppgjøret til 3. august. Det er fortsatt stor usikkerhet om hvordan årets forhandlinger vil foregå Fellesforbundet og NHO Reiseliv er i gang med årets lønnsoppgjør. Her er Clas Haarek Delp (t.v.) fra Fellesforbundet og Magne Kristensen i NHO Reiseliv ved starten av oppgjøret. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpi Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet Et generelt, sentralt tillegg på 0,44 prosent, gjeldende fra 1. oktober 2020. Det settes ikke av sentrale midler til lokale lønnsforhandlinger i år. Ansatte i lønnstrinn 47-63 får et tillegg på 0,54 prosent, noe som skal gi oppgjøret en likelønnsprofil

Lønnsforhandlinger Arbeidsgiverportale

Sykepleierne har sentralt fått et gjennomsnittlig lønnstillegg på 15.000 kroner, noe som utgjør en økning på 3,5 prosent. . Forhandlingsresultatet gjelder for NSFs medlemmer i helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli. En nyutdannet sykepleier i sykehus skal nå tjene minimum 369.000 kroner i året, mens minstelønnen til en. Årets lønnsoppgjør for Sporveien i mål. Trikke- og T-banesjåførene får et lønnstillegg på 4.923 kroner - Vi er fornøyd med at oppgjøret endte som det gjorde. Sporveien og resten av kollektivtrafikken ble ramma hardt av koronaen. Resultatet er et solidarisk bidrag i den krisa vi er i nå

Gangen i tariffoppgjøret Landsorganisasjonen i Norg

 1. imalt for hvordan framtidas Norge vil se ut. Det vil være et svært dårlig resultat
 2. istrerende direktør Kristin Skogen Lund. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, som innebærer at man kun forhandler om lønn. Partene skal i utgangspunktet forhandle onsdag 25. mars og torsdag 26. mars
 3. Koronapandemien gjorde at årets hovedoppgjør i statlig sektor måtte utsettes fra april til september. Pandemien har også ført til at norsk økonomi har endret seg dramatisk. - Dette er et veldig spesielt lønnsoppgjør. Våre medlemmer har levert helt nødvendige bidrag til dugnaden under korona, og hadde fortjent et romslig oppgjør. Men hensynet til norsk økonomi [

Lønnsoppgjøret i gang: 30 øre er fordelt - V

Bare to ganger de siste 30 årene er lønnsoppgjør gjennomført uten mekling. I år var det riktignok et mellomoppgjør, men det hele forløp på en oppsiktsvekkende udramatisk måte. I LO var neppe mangelen på dramatikk noe savn. Med Valla-saken har de allerede opplevd mer enn nok av den slags den siste tiden Avtalefestet pensjon (AFP) AFP i offentlig sektor: AFP, eller Avtalefestet pensjon, er en tariffavtalt pensjonsordning som staten og arbeidsgiver finansierer. Arbeidstakerne kan fratre før oppnådd pensjonsalder ved at det gis en ytelse tilsvarende folketrygdens ytelse fra 62 til 64 år og en tjenestepensjonsberegnet ytelse fra 65 til 66 år - Alle får et generelt tillegg på minst 4.400 kroner, og vi lyktes med å videreføre seniordagene med moderate kutt, sier leder Gerd Øiahals i Fagforbundet Post og finans til FriFagbevegelse.. Seniordager og ny lønn ble hovedsaker i lønnsoppgjøret for Posten Norge, som startet onsdag forrige uke Årets lønnsoppgjør er inne i en avgjørende fase. Partene satte seg sammen allerede 10. mars og var så smått i gang, Før koronakrisen lå det an til et rimelig godt lønnsoppgjør

Forsker: Tror årets lønnsoppgjør kan bli en nedtur for

STARTSKUDDET: Fellesforbundet og NHO Reiseliv er i gang med årets lønnsoppgjør. Her er Clas Haarek Delp (t.v.) fra Fellesforbundet og Magne Kristensen i NHO Reiseliv ved starten av oppgjøret Det er en uvanlig ramme rundt årets lønnsoppgjør, også i NRK. For første gang starter det på høsten og ikke på våren. For første gang er deler av forhandlingsutvalgene med digitalt og de som møtte fysisk til åpningsmøtet, måtte holde riktig smittevernsavstand I tillegg til lønnsoppgjør for arbeidstakere i helsesektoren skal videre prosess for ny offentlig tjenestepensjon behandles 10. april. - Vi må komme frem til en god håndtering av medlemmenes pensjon, sier Frøyland. Det er foreløpig ikke avtalt en sluttdato for forhandlingene ÅRETS LØNNSOPPGJØR ligger an til å bli både vanskelig og dyrt. For arbeidsgiverne og for staten

Årets lønnsoppgjør markerer et veiskille, mener Brynhild Asperud. Foto: NITO Ny lønnsstatistikk. NITO publiserte nylig den årlige lønnsstatistikken, hvor medlemmene selv har rapportert inn lønnen sin. Snittlønn for en bioingeniør innenfor området Spekter helse var ifølge statistikken kr. 509 449,- i 2018 Riksmeklingsmann Svein Longva forventer at ikke bare avtalefestet pensjon, men også lønn blir et hett tema i årets lønnsoppgjør. Av Redaksjonen - Økonomisk Rapport 3. mars 2008, 08:54 Onsdag overleverer LO sine tariffkrav til NHO, og årets lønnsoppgjør er i gang Lønnsforhandlingene er i gang Partene står langt fra hverandre ved starten på årets lønnsoppgjør. Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen (til høyre) og leder i. Akademikerne krever at hele rammen brukes til lokale forhandlinger. - Årets lønnsoppgjør i Oslo kommune blir moderat. Da må vi tørre å prioritere og bruke midlene ute i den enkelte virksomhet der de vet hvilke problemer det er viktigst å løse først, sier Jan Olav Birkenhagen, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Lønnsforhandlingene i gang i staten. Sist oppdatert: 01.09.2020 10:00. I dag startet forhandlingene om årets lønnsoppgjør i staten. - Våre medlemmer skal ha sin del av kaken. Vi forventer at alle får reallønnsvekst, - Dette er et veldig spesielt lønnsoppgjør Uravstemning i lønnsoppgjør: Slik påvirker du din egen lønn. Frifagbevegelse.no. 22.10.2020. Meklinga mellom NTL og Abelia for ansatte i forskningsinstitutter er i gang. Et produkt fra Fagpressen. Personvern. Fagpressen

 • Berlin syndrom krankheit.
 • Who killed sauron.
 • Å lese bibelen bokstavelig.
 • Financial times ranking of mba.
 • Db super crunchyroll.
 • Kompetansemål ikt.
 • Kovu kingsrød youtube.
 • Umweltprämie vw 2017.
 • Adidas boblejakke barn.
 • Hva er eliquis.
 • Salento colombia.
 • Bevis på gjenferd.
 • Merlin sage.
 • Beatport progressive house top 100.
 • Fireball drinkar.
 • Linkedin unternehmensseite verwalten.
 • Best fm 2017 signings.
 • Raskt vekttap sykdom.
 • Roberto tapia la tuna.
 • Blauer salon dresden ü40.
 • Elbil lading.
 • Virtualnights köln.
 • Ihk telefonnummer.
 • Miniatur wunderland videos italien.
 • Alloc kitchen wall natural slate satin finish brick.
 • Carys zeta douglas kelsey douglas.
 • Micro rc bil.
 • Mein kampf utdrag.
 • Binært søketre.
 • Sit on top kajakk barn.
 • Hva er pet scanning.
 • Www bauernzeitung ch bildergalerie.
 • Brudd på menneskerettigheter i europa.
 • Med grimm og gru engelsk.
 • Fox verre reizen.
 • Wellnesshotel nrw angebote.
 • Garmisch partenkirchen sehenswürdigkeiten.
 • We love the 90 2018.
 • Eröffnungsbilanz stadt oldenburg.
 • Lvz preisliste 2018.
 • Adobe photoshop cc 2017 handbuch.