Home

Eksempel på fagprøve i kontor og administrasjonsfaget

Prøvenemdas vurderingskriterier for fagprøve i kontor,- og administrasjonsfaget Grunnlag for vurdering Under prøven blir det lagt spesiell vekt på Orden og atferd Kommunikasjon Forståelse av det utførte arbeidet og evnen til å foreslå løsninger Helse, miljø og sikkerhet Planlegging av arbeidet Informasjonsinnhenting. Lengden på fagprøven varierer ut i fra fag og fylkeskommune. For eksempel varer fagprøven i IKT-servicefaget i fem dager, mens kontor- og administrasjonsfagets fagprøve går over tre dager. Fagprøve versus svenneprøven. Noen lærlinger tar svenneprøve. Dette er et annet ord for fagprøve, og brukes gjerne i håndverker- og designfag

Fagprøve i kontor- og administrasjonsfaget Veronica Kristiansen ENDELIG ferdig!!! 25.06.2014 Utarbeide en opplæringsplan for en ny lærling i kontor- og administrasjonsfaget. Før inn hvem som er ansvarlig for de forskjellige punktene i planen Takk for oppmerksomheten! Har der Det å få muligheten til å pugge på spesifikke ting anser jeg som positivt, både for meg og resten av bransjen, som jeg tross alt håper å få være en del av i fremtiden. Så hvis jeg for eksempel får greie på at jeg med all sannsynlighet får en oppgave hvor jeg skal ta et produktfoto, da kommer jeg til å terpe og terpe på produktfoto Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, Fagprøve . Hovedområder . Ordning . Kontorservice . Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt

Jeg var praksiskandidat og har aldri gått på skole for å lære kontorfag. Jeg er selvlært og har lest meg til det jeg kan, i en alder av 24 Og når jeg klarte det så klarer du det også! i tillegg har du jo alle mulige ressurser til hjelp under prøven! Du må gjerne spørre kollegaer om tips og få hjelp underveis i oppgaveløsningen Kontor- og administrasjonsfagTo år skole og to år i bedrift; Personer som jobber med kontor- og administrasjonsarbeid kan ha ulik bakgrunn. Noen har høyere utdanning innen relevante fagområder, mens andre har opparbeidet seg kompetanse gjennom arbeidslivet. Kontor- og sekretærutdanninger9 utdanninger ved 4 skole Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn I starten av Juni skal jeg avlegge fagprøve i Kontor- og administrasjonsfaget og har VELDIG lyst på Meget godt bestått. Kun 5% får dette, men jeg føler at jeg kan fullføre lærlingtiden med dette. Derfor lurer jeg på om noen av dere freaks kan hjelpe meg - om du har hatt fagprøven i dette fage Hva er fristen på å sende inn klage på fagprøven? Fristen for å klage er tre uker etter du har fått karakter. Er du lærling i Buskerud, sender du klagen til Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen, Postboks 3563, 3007 Drammen. Hva må jeg skrive i klagen på fagprøven? Klagen må være skriftlig og vise til hva du klager på

Den boken du nå holder i hånden tar for seg ulike sider ved kontor- og administrasjonsfaget. Her kan du lese om bedriftenes organisering, strategi og mål, om helse-, miljø og sikkerhet, om lover og regler og mye annet. Boken er skrevet for elever i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 og for lærlinger Kontor- og administrasjonsfaget. Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor kontor- og administrasjonsarbeid, og ønsker fagbrev. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat

Fagprøve del 2 Da var fagprøven i full gang. Er det forskjell på norske og utenlandske statsborgere. Beskriv i så fall denne forskjellen. Oppgave 2 Å kunne regne i kontor- og administrasjonsfaget innebærer å bruke bedriftens økonomiske systemer til beregninger,. Du kan klage på formelle feil og ikke-faglige forhold Formelle feil og ikke-faglige forhold kan for eksempel være at begge i prøvenemnda ikke er til stede under fagprøven. Det kan også være at de ikke har gitt deg tilstrekkelig informasjon om hvordan fagprøven gjennomføres

Fagprøve. Kontor- og administrasjonsfaget. Kandidat: Prøve start: Prøve ferdig: Prøvested: Prøvens leder: Navn: kunne det vært gjort annerledes, bruk av tid, bruk av utstyr, sikkerhet ved gjennomføring og kvalitet på arbeidet. Kontor- og administrasjonsfaget Fagprøve i kontor og Administrasjon Yrke og utdanning Hei, skal nå om ikke så alt for lenge ta Fagprøven i Kontor og Administrasjon. Så da har jeg noen spørsmål i rundt den. Les tråden, og søk gjerne på forumet her for flere lignende tråder Hei Eg skal opp til fagrpøve 24. juni i kontor og administrasjon. Har søkt veldig mykje på internett for å finne utførte fagprøver innen akkuratt dette, men uten hell. Derfor lurer eg på om det er nokon som har utført ein slik fagprøve innen kontor og administrasjon som kan hjelpe meg? Hadde våre.. Du får et fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget gjennom å gå Vg1 Service og Samferdsel og Vg2 Salg, service og sikkerhet. Etter to år på videregående skole går du ut i lære i bedrift i to år. Utdanningens tre hovedområder. Kontor- og administrasjonsfaget består av tre hovedområder; kontorservice, økonomi og IKT-tjenester En praksiskandidat som ønsker å avlegge fagprøve, Eksamen for praksiskandidater er tverrfaglig og basert på programfagene i læreplanen for i faget. Kontor-og administrasjonsfaget. Salgsfaget Reiseliv Vg2. Salg, service og sikkerhet Vg2 Alle kurs på videregående skole

Fagbrev på jobb sørger for teori og praksis i ett, og ordningen har blitt beskrevet som en gulloprift av deltagerne. 8 av 10 som deltok i prøveprosjektet sa de hadde blitt bedre til å gjøre jobben, sier statsråden. Ledere og tillitsvalgte er viktige. Rapporten fra prøveprosjektet peker på lederne som den sentrale rekrutteringsagent

Fagprøven steg for steg OK sta

 1. istrasjonsfaget gir deg mulighet til å jobbe innenfor både offentlige og private virksomheter hvor det utføres kontorarbeid og ad
 2. istrasjonsfaget Fagprøve i kontorfaget - vurderingskriterier Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Fagområder innenfor målene Kontorservice Planlegge, utføre, dokumentere og vurdere ad
 3. istrasjonsfaget også En Kväll I New York Dreamfilm. Fortsette
 4. istrasjonsfaget . Konkrete, detaljerte bestillinger. Rørleggerfaget. Industrimekanikerfaget : Alle fag. Kontor- og ad
 5. Hei! Om noen mnd skal jeg opp til fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget, så derfor lurer jeg litt på om noen her har vært igjennom det samme og har noen eksempel på fagprøver? Gjerne fra skole/SFO. Jobber på småtrinnet og SFO nå, og har jobbet på småbarnsavdeling i bhg tidligere, men blir nok..
 6. istrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte Lærlingens praktiske Egenvurdering Beskriv de systemene din virksomhet bruker og hvordan de blir brukt Gi eksempler på katalogisering og lagring av informasjon.
 7. istrasjonsfaget vg3, d-bok er en digital utgave av papirboka. Med d-boken åpner det seg nye muligheter og den er tilpasset bruk på PC, Mac og nettbrett. Kontor- og ad

Vurderingsskjema fagprøve i kontor - og administrasjonsfaget . Namn på kandidat: _____ Hausten 2016 . O. Fagprøva sine deler middels Kva Forklare HMS på min arbeidsstad . Vise evne til kommunikasjon, service og kundebehandling . Eigenvurdering og dokumentasjon . 09.00-12.00 PRØVENEMNDAS VURDERINGSKRITERIER FAGPRØVE KONTOR-OG ADMINISTRASJONSFAGET PR. 2010. Fagprøvens 4 deler. Bestått meget godt; Planlegging av arbeidet er godt gjennomarbeidet med en strukturert og realistisk fremdriftsplan som viser fremgangsmåte og antatt tidsforbruk. Oversikt over nødvendig VURDERING I KONTOR-OG ADMINISTRASJONSFAGET Alt du gjer skal dokumenterast skriftleg og samlast i permen, lik det også står på planleggingsskjema under kvart mål. I slutten av læretida skal du ha ein 4 dagars fagprøve før du kan bli godkjent som fagarbeidar i kontor- og administrasjonsfaget. Yrkestittel: Kontor- og administrasjonsmedarbeidar. Lykke til

Navn på verktøy: Kompetansesirkelen Hvordan bruke skjema i. Advokat Nordbø og Ranheim. PTF Vg2 Resepsjonsfaget - Etterstad om universell utforming av IKT Frank Fardal Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de. Hvordan skrive en god søknad? Musikkutstyrsordningen prioriterer Eksempler på vurderingskriterier og kjennetegn på måloppnåelse i lærefag. Verktøy til hjelp i forbindelse med vurdering og utarbeidelse av vurderingskriterier. Utviklet i Nord-Trøndelag. Kontor og administrasjonsfaget Kontorservice KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne: KRITERIER (Nøkkelkvalifikasjoner Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 / opplæring i Fagprøve Hovedområder Ordning Kontorservice IKT-tjenester Økonomi Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fire virkedager. Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i.

I kontor- og administrasjonsfaget yter du service når du hjelper kunder med å fylle ut skjemaer på et offentlig kontor. Er du vekter, yter du service når du hjelper kunder på et kjøpesenter. Som bussjåfør yter du service når du frakter personer fra ett sted til et annet Ben-Julian Husvik (25) innså litt sent at han ønsket en IKT-utdanning, og tok fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget. En allsidig læretid gjorde at han likevel har fått en IKT-stilling (Fagprøve karakteren kan dårlig (som er stryk), godt eller meget godt). Om en fagprøve. Det som er vanskeligst er hvordan man skal oppføre seg, hva man skal gjøre og hvor mye/godt man skal gjøre det. Jeg skrev 14 sider planleggingsdelen min, men hadde ikke peiling om det var for mye eller for lite. Det finnes ingen fasit Opplæringskontoret har ansvar for at lærlingen er godt forberdt, og blir oppmeldt til fagprøve. Eksempel på fagprøve. En fagprøve består av 4 deler - en planleggingsdel, en gjennomføringsdel, en egenvurderingsdel og en dokumentasjonsdel sier en lærling i kuldemontørfaget hos en medlemsbedrift i Ålesund Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift. Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Bestått fagprøve for Bleikers første lærling i kontor- og administrasjonsfaget. 12.06.2020 Les Høsten 2020 starter det første skoleåret i Viken fylkeskommune, og alle elever skal over på Viken-plattform. For å sikre at du ikke mister skolearbeid du ønsker å ta vare på, må du ta kopi av dette før 23. juni § 3-58 Gjennomføring av fag- og sveineprøva. Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og vurdering av kandidaten sitt arbeid i prøveperioden og ved prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn under heile prøva Når du har nok praksistid og har bestått privatisteksamen i ditt fag, kan du melde deg opp til den praktiske fagprøven eller svenneprøven. Skjema for oppmelding til fag-og svenneprøve som praksiskandidat (PDF). Skriv tydelig. Vi tar kontakt med deg på det telefonnummeret, den e-postadressen og den postadressen du skriver opp her Hei, jeg skal ha eksamen i Salgsfaget (praksiskandidat) i morgen, og har pløyd igjennom de tre bøkene som hører til læreplanen. Når jeg nå sitter og titter på gamle eksamensoppgaver, går det opp for meg at ordlyden nok forventes å være annerledes enn hva jeg ville presentert, så jeg er interessert i å finne besvarelser på tidligere gitte eksamensoppgaver slik at jeg kan få et. Flere års praksis i bl.a. sentralbord, resepsjonen og Árran-butikken, ga grunnlag og motivasjon til å ta sikte på fagprøve. Med ditto 3-4 teoretiske deleksamener i faget, kunne Magda Knutsen gå opp som privatist til fagprøven i Kontor- og administrasjonsfaget

Fagprøve i kontor- og administrasjonsfaget by Veronica

 1. istrasjonsfaget. Han er skolens første lærling i fagområdet - og har gjennomført læretiden i skolens ad
 2. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte
 3. istrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter. Kran-og løfteoperasjonsfaget Som operatør i kran- og løfteoperasjoner vil du kunne får arbeid innen indutrivirksomhet som bygg og anlegg, offshore, transport og sjøfart

Forum - Fagprøver - eksempler

De som tegner kontrakt om fagbrev på jobb beholder sin vanlige lønn. Eksamen og fagprøve. Alle må avlegge og bestå en 5-timers skriftlig eksamen i faget før bedriften melder kandidaten opp til fag- eller svenneprøve. Noen fag har to eksemener som må bestås før oppmelding til fagprøve Kontor- og administrasjonsfaget - Opplæringskontoret Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter. Sentrale arbeidsoppgaver. service, kundebehandling og veiledning Nå har jeg fått noen mailer om jeg kan gi råd og tips til de som skal opp til fagprøven i Helsefagarbeider. Derfor tenkte jeg at det er blir den beste måten å presentere dere min prøve som jeg hadde og ble bestått.Dette er min eksempel på prøve som jeg tok i juni i år I Administrasjonsfaget lærer du å ha god orden, følge rutinar, arbeide strukturert og effektivt og yte service til både kundar og andre. Du får god kunnskap i bruk av data og IKT-system og du lærer god og presis kommunikasjon

Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 / opplæring

Bestått fagprøve I dag har vår flinke lærling Ella Beck bestått fagprøven i kontor- og administrasjonsfaget! Gratulerer så mye Ella, vi er stolte av deg! Ella har vært lærling ved Fagskolen i Østfold i hele 4 år. Hun har både tatt fagbrev og studiekompetanse samtidig fra Frederik II. Om en måneds tid er hun helt ferdig med sin lærlingkontrakt og en fortjent sommerferie står i vente Fagprøven blir vurdert av en prøvenemnd i de enkelte fag. Den består av fagpersoner som er oppnevnt etter forslag fra bransjen og partene i arbeidslivet. Fagprøven består av en teoretisk og en praktisk del. Du får utdelt din prøve 3-5 dager før praktisk prøve avlegges i bedriften. Gjennom fagprøven får lærlingen anledning til å vise sin [ Li-Mei Berglid med sin fagprøve Gratulerer med fagbrev! I dag gjennomførte og besto vår faglige ungdomssekretær Li-Mei Berglid fagprøven i kontor- og administrasjonsfaget, og kan nå kalle Vi på LO kontoret gratulerer og er stolte av den jobben Li-Mei har lagt ned. Landsorganisasjonen i Norge. Torggata 12 . N-0181 Oslo. Norge Men først og fremst er det en berikelse, understreker hun. - Selv om vi har et pensum og ulike moduler de skal gjennom, er det ikke mulig å følge opplæringsplanen slavisk. Dette er som nevnt et kontor med mange ulike oppdrag ute i felten, og alle lærlingene vi har hatt har startet på ulike nivåer og som har krevd ulik oppfølging

Fagprøve i Kontor og adm

Eksempler på stillingsbetegnelser er kontorfaglært, kontorarbeider, kontormedarbeider og administrasjonsmedarbeider. Personlige egenskaper Som kontor- og administrasjonsmedarbeider må du kunne arbeide strukturert og effektivt. I perioder kan du oppleve tidspress og korte tidsfrister, og det er viktig å kunne håndtere dette Hver lærling har et fag, eller lærefag, som han eller hun til slutt skal ta fagprøve i. Det er en fordel at du er medlem av et opplæringskontor som er godkjent i lærefagene du har lærlinger i. OK stat er godkjent i disse fagene: IKT-servicefaget Kontor- og administrasjonsfaget Mediegrafikerfaget Byggdrifterfage

Kontor- og administrasjonsmedarbeider utdanning

Søknad om særlig tilrettelegging av fagprøve/svenneprøve og kompetanseprøve. Steg 1 av 4. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte Søk etter Lærling i kontor- og administrasjonsfaget-jobber i Trondheim. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 16.300+ jobbtilbud i Norge og utlandet Lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget på Nav-kontor har opplevd at sikkerheten rundt saksbehandlerne er skjerpet etter at ansatte er blitt truet og angrepet. Lærlinger i IKT-servicefaget har skjerpet de interne rutinene for bruk av passord og annen beskyttelse etter at uvedkommende har tatt seg inn på kontor og tappet de ansattes datamaskiner for sensitiv informasjon

Kontor- og administrasjonsfag utdanning

 1. istrasjonsfaget! Hurra så stolte vi er av innsatsen din gjennom 2 år
 2. istrasjon på videregående skole. I de ti årene som har gått siden den gang har hun slitt med å få seg relevant jobb. - Det lyses ut få stillinger. Og de fleste stillingene som virker relevante, krever høyere utdanning, sier hun
 3. istrasjonsfaget, Benita S. Danielsen, har i dag vært oppe til fagprøve. Hun besto med glans! Vi gratulerer Benita med Bestått meget godt på fagprøven
 4. istrasjonsfaget Vg3 Haugesund Vår 2021; Logistikkfaget Vg3 Haugesund Vår 2021; Salgsfaget Vg3 vår 2021; Vi vil sørge for at alle våre kursdeltakere og studenter får starte på, og fullføre sine kurs og utdanninger. kan du melde deg opp til praktisk fagprøve
 5. Det er viktig med god skriftleg og munnleg framstillingsevne både i norsk og framandspråk, og du må kunne yte god service overfor kundar. Utdanningsveg. Vg1: Sal, service og reiseliv; Vg2: Service og sikkerheit; Vg3: Opplæring i bedrift i to år. Fagbrev etter bestått fagprøve. Les meir på: vilbli.no. Våre medlemsbedrifter. IP Huse AS.

AOF Opplæringskontor, Oslo, Norge. 549 liker dette · 16 har vært her. Opplæringskontor for Kontor- og administrasjonsfaget, Salgsfaget, IKT-servicefaget, Sikkerhetsfaget og Byggdrifterfaget Klage på fag- og sveineprøve skal sendast til Vestland fylkeskommune og m Eksempel på dette er sjukemelding ved sjukdom. Du vil då ha rett på utsett prøve som skal haldast så snart det er praktisk mogeleg. Kontor- og administrasjonsfaget. Landbruksmaskinmekanikarfaget. Logistikkfaget. Matrosfaget. Motormekanikarfaget

Jeg følte at kontor- og administrasjonsfaget ville passe for meg, og jeg søkte selv læreplass. På I tillegg til mine vanlige arbeidsoppgaver og rutiner fikk jeg også anledning til å være med på møter og prøve meg på oppgaver som jeg Det kan for eksempel være lurt å velge Vg3 påbygging til generell studiekompetanse hvis du. Et fagbrev og et svennebrev er dokumentasjon på fullført og bestått fagopplæring. Svenneprøve er betegnelsen på prøven i håndverksrelaterte fag, mens fagprøve brukes i industri- og servicerettede fag. Betegnelsene er ofte knyttet til gamle tradisjoner. Et kompetanseprøve er dokumentasjon på at deler av fagopplæring er bestått Vår flinke lærling Melissa Aanonsen har fått meget godt bestått på fagprøven i kontor og administrasjonsfaget! Gratulerer så mye Melissa, vi er stolte av deg! Vi er glade for å være lærlingbedrift, og kunne bidra til å forme morgendagens fagarbeidere. Vi i Artisti synes det er viktig med lærlinger Kontor- og administrasjonsmedarbeidere jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter. Personlige egenskaper. En kontor- og administrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt

Fagprøve i kontor- og administrasjonsfaget - tips

Kontor- og administrasjonsfaget vg3, d-bok har følgende funksjonalitet: - Utheving og notater - Slå opp i ordbøker, søkemotorer og leksikon på net . I kontor- og administrasjonsfaget vil du jobbe med mennesker, enten du er involvert i rekruttering eller økonomi For oppmelding til fag- og svenneprøve i utdanning øst (tidligere Finnmark fylkeskommune), fyll ut og send inn skjema for oppmelding til fag- og svenneprøve for praksiskandidater (PDF, 612 kB) Når prøveavgiften er betalt sendes oppmeldingsskjema til deg. Husk å legge ved dokumentasjon som beskrevet ovenfor Utføre arbeidsoppgaver i kontor- og administrasjonsfaget på en ergonomisk riktig måte. Bruke virksomhetens økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon knyttet til kontoradministrative oppgaver 4. lærehalvår. Fordypningstema Valg av tema og kompetansemål i samarbeid med lærested/veileder/faglig lede Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet . Læreplan i kontor- og administrasjonsfaget Vg3 / opplæring . istrasjonsfagTo år på skole og to år i bedrift; Personer som jobber med kontor- og a En motormekaniker arbeider i virksomheter som reparerer og vedlikeholder mobile og stasjonære forbrenningsmotorer og drivverk - for eksempel på båter, verft og verksteder for motorredskap. Sentrale arbeidsoppgaver Sentrale arbeidsområder er. montering, vedlikehold og reparasjon av pneumatiske og hydrauliske anlegg i båte

Spørsmål og svar rundt fagprøven - KO

 1. istrasjonsfaget lærefag læreløp lærested læretid lærling lønn rekruttering renholdsoperatørfaget side.
 2. Service- og Samferdsel Øvrebyen vgs, Kongsvinger. 58 likes. Informasjon, nyheter og oppdateringer fra Service- og Samferdsel VG1 og VG2 ved Øvrebyen VG
 3. istrasjonsfaget. Hvis du skal avlegge fagprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år
 4. Fagprøveveiledning tilpasset: salg service, OKSS.NO Fag- eller svenneprøven avlegges normalt i de to siste mnd av læretiden, og senest to måneder etter at den er avsluttet. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen og består av fire deler, som du lager i et hefte. Planlegging av arbeidet og begrunnelse for valgte løsninger Gjennomføring av et [
 5. Fag- og svennebrev Kontor, salg og service eLæring Coaching IKT og data Annet Hobby og fritid Vi er landsdekkende Norsk Fagskole kurs@norskfagskole.no tlf 4000 4094 www.norskfagskole.no Norsk Fagskole gir deg det teoretiske grunnlaget til å kunne bestå eksamen og få godkjent teori til fagbrev i Salg og servicefaget. S a l g o g s e
 6. istrasjon •Vekter •Byggdrifter •Gjenvinningsoperatør m.fl. Gjennomførin

Kontor- og administrasjonsfaget (Service og samferdsel vg3

 1. Selv om sommerferien har startet for mange utdannes det fagarbeidere på «løpende bånd»! Mi har hatt læretiden sin hos ISS og avla fagprøve i dag til karakteren bestått meget godt!! 朗拾 Endelig..
 2. imum ett års praksis. * Søk arbeidsgiver og fylkeskommunen om en kontrakt
 3. istrasjonsfaget opprettholdes. 05.03.2018 av Randi Tevik Sist oppdatert: 08.03.201
 4. istrasjonsfaget. I tillegg til utdanning innenfor de nevnte fagene har vi diverse kurs innen ulike fagfelt, både oppstarts- og oppfriskningskurs

ORKLAND: Lærling kontor- og administrasjonsfaget Orkland kommune: Orkland kommune ønsker å bidra slik at ungdommen vår får nødvendig opplæring ogpraksis. Vi vil gjøre vårt slik at de får fagbrev og blir konkurransedyktig i arbeidsmarkedet. Fra høsten 2020 søker vi etter lærling innen Kontor - og administrasjonsfaget Vi trenger deg som:.. Som lærling i kontor- og administrasjonsfaget vil du inngå i skolens administrasjon, og lære hvordan faget ditt er i praksis. Denne praksisen vil forberede deg til du skal opp til en fagprøve mot slutten av læretiden. Du vil blant annet lære ekspedisjon, lønn, arkiv, innkjøp og økonomi Eksempel på enkel risikovurdering Elsikkerhet i kontor og verkstedslokaler 8 Sikringstavle på kontor Ved feil kan det oppstå varmegang eller branntilløp i sikringstavle på kontor. Inngå avtale om service, internkontroll og termofotografering med Elektro AS Opplegget er individuelt tilpasset med noe undervisning og en del praksis. Vi har bl.a. et tett samarbeid med næringslivet, fagopplæringa på fylke og andre viktige støttespillere. Elevene skal som lærlinger, gjennom læreplanen i sitt fag på Vg3 nivå og opp i samme fagprøve som ordinære lærlinger

 • Orthopädische praxis kurfürstendamm 93 berlin.
 • Kjøkkenbelysning med stikkontakt.
 • Canon eos 5d mark iv pris.
 • Festmat på 70 tallet.
 • Kreftforeningens tilbud.
 • The hunter call of the wild bestes gewehr.
 • Hvor ligger skjoldbruskkjertelen.
 • Antalyakusten karta.
 • Babybauch shooting aachen.
 • Buddhismen symbol.
 • Vekt eternittplater.
 • Bästa collage appen android.
 • Candidabesiedelung.
 • Dampvasker bilseter.
 • Enkel enchiladas oppskrift.
 • The royals staffel 3 ophelia.
 • Ziphius cavirostris.
 • Scandic strand.
 • Campino sannidal meny.
 • Belastningsskader helsefagarbeider.
 • Hvordan komme seg til korcula.
 • Bmw i8 service.
 • Hatting pølsebrød ingredienser.
 • Fryse poteter.
 • Meiningen veranstaltungen 2017.
 • Vulkanausbruch sumatra aktuell.
 • Trommelremmen afstellen auto.
 • Peppes pizza aker brygge.
 • Borderline basel tickets.
 • Sarah gadon instagram.
 • Funkygine challenge del 2.
 • Eu datenflat prepaid.
 • 360 grad video bearbeiten software.
 • Dupuytrens kontraktur xiapex.
 • Kamille abonnement veske.
 • Dr oetker gewürzkuchen backmischung.
 • Sonnenkönigin preis.
 • Ip man actor.
 • Rubikon.news rechts.
 • Lgv zug.
 • Hvem eier boligen.