Home

Snåsa kommune innbyggere

Kort om Snåsa . Antall innbyggere: Ca 2100. Se mer på SSB.no. Areal: 2343 km2, Trøndelags neste største kommune. Natur: Snåsavatnet er Norges 6. største innsjø, høyeste topp Skjækerhatten 1139 moh. Over 2000 fiskevann og lettgåtte fjell, en drøm for jegere, fiskere og naturglade mennesker Snåase - Snåsa (Trøndelag - Trööndelage) Kommune. Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring

Kort om Snåsa - Snåsa kommune

I Snåsa kalles blomsten i dagligtale for Fruesko og er en midtsommer-attraksjon som kommunens innbyggere er stolte av å kunne vise fram til besøkende. Alt planteliv i Bergsåsen og alle forekomster av orkidéen Marisko i kommunen er fredet Snåsa (sørsamisk: Snåase) er et tettsted og administrasjonssenteret i Snåsa kommune i Trøndelag fylke. Tettstedet ligger ved nordøstenden av Snåsavatnet og har 672 innbyggere per 1. januar 2020.. I gangavstand fra tettstedet, helt i enden av Snåsavatnet, ligger Viosen. Viosen var kommunens gamle sentrum, med både bakeri, handelslag og kai

Kommunefakta Snåase - Snåsa - SS

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper Snåsa kommune. Sørsivegen 6, 7760 Snåsa Tlf: +47 74138200 Send e-post Åpningstider: 08.00 - 15.35 Sentralbordet telefontid: 09.00 - 15.00 Organisasjonsnummer 964982031 Kommunenummer 5041 Kontonummer 42120297613. Lenker. Finn en ansatt i kommunen Anslag frie inntekter for Snåsa kommune er 141 886 000 kroner. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en vekst for Snåsa kommune fra 2017 til 2018 på 1,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 2,6 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra anslag på regnskap for 2017 Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. f1d2436a-65dc-4fa4-8890-936654f4b8d1_1517 kommunefakt Snåsa kommune har inngått avtale med Steinkjer kommune om utføring av testing på helg. Har du symptomer på Covid-19, men ikke trenger legehjelp på helg, ring testteamet lørdager kl 09.00 - 12.00 for å avtale tidspunkt på telefon 47 79 06 83

Snåsa kommune

Snåsa kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2018 til 2019 er 1 186 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet Steinkjer ble egen kommune 23. januar 1858.Kommunen ble den gangen skilt ut fra Stod og Sparbu kommuner og hadde ved opprettelsen 1150 innbyggere. I 1964 ekspanderte kommunen da bygdene Beitstad, Sparbu, Ogndal, Egge, Stod, Kvam og Steinkjer ble det nye Steinkjer kommune med til sammen 19 582 innbyggere.. Bygdene danner også i dag det økonomiske grunnlaget for byen og gjør at Steinkjer er. Snåsa kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2013 til 2014 er -848 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 1 683 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå Snåasen tjïelte/Snåsa kommune •Kommunens verdiord: Tjïelke • Boerehke • Mavvas/Ekte • Raus • Modig •Kjerneområde og forvaltningskommune for sørsamisk språk og kultur. •2100 innbyggere (616 barn og unge mellom 0-24 år) per 4. kvartal 2018. •22 nasjonaliteter. •Barnehager: Suaja maanagïerte, Snåsa barnehage avd. Breide.

Snåsa kommune er en foregangskommune for forvaltning av samisk språk og kultur i sørsamisk område. Snåsa var den første kommunen i sørsamisk område som ble innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. 1.1.2008. Kommunen har pr i dag noe over 2100 innbyggere og ca 250 ansatte Snåsa kommune ligger i Nord-Trøndelag og grenser i nord til Overhalla og Grong, i øst til Lierne, i sør til Sverige og Verdal, og i vest til Steinkjer.Kommunen er kjerneområde for Sør-samisk språk og offisielt tospråklig. Snåsa er rik på naturressurser, og utnyttelse av disse er grunnlaget for sysselsetting og bosetting

Snåsa kommune vedtok å gå videre som selvstendig kommune, og den viktigste oppgaven for rådmannen framover vil bli å utvikle kommune og kommuneorganisasjon i samspill med innbyggere og samarbeidspartnere slik at vi sammen finner nye måter å løse oppgaver på Plast Papp/Papir Plast Papp/Papir Plast Papp/Papir Snåsa Uke Uke Uke 1 31. desember 1 Kjøres fredag 4.1.2019 1 2. januar 3 14. januar 3 15. januar 3 16. januar www.steinkjer.kommune.no Tlf: 74 16 90 00 E-post: renovasjon@steinkjer.kommune.no. Ikke svartsekker! Plasser.

Frøya skilt ut som egen kommune med 3 949 innbyggere 1. januar 1877. 1. januar 1906 ble kommunen delt i Sør- og Nord-Frøya kommuner med henholdsvis 2 091 og 3 972 innbyggere. På 30-tallet ble det vurdert å skille ut Sula , Mausund og Froan som egen kommune fra Nord-Frøya og en brukte de lange avstandene som argument for planen som ikke møtte velvilje i Kommunaldepartementet Snåsa Kommune/Snåasen Tjielte er en kommune med ca. 2.200 innbyggere, beliggende i Nord-Trøndelag, nord og øst for Snåsavatnet. Sentrum og det meste av bebyggelse ligger i nordenden av Snåsavatnet. Snåsa er tospråklig og tokulturell kommune med senter for Sørsamisk språk og kultur Velkommen til Snåsa Snåsa har alt det heimlengsel er laga av. Et lite samfunn der folk ser hverandre og bryr seg. Der ungene kan løpe trygt mellom husene, og kaffekjelen alltid holdes varm. En tospråklig kommune med levende samisk språk og kultur. Vakkert kulturlandskap omsluttes av mektig villmark, et eldorado for frilufsliv, jakt og fiske. [ Kommunens eget informasjonsbladBladet kommer ut hver tirsdag, og inneholder små og store nyheter fra Røyrvik og omegn. Innleveringsfrist er mandag kl 15.00 til resepsjonen eller send til postmottak@royrvik.kommune.n Snåasen tjïelte / Snåsa kommune. 1,6 k liker dette. Snåasen tjïelte - Snåsa kommune Midt i hjertet av Nord-Trøndelag

07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 202 Snåsa kommune, på sørsamisk Snåasen tjïelte, ligger i Trøndelag fylke og grenser til Overhalla og Grong i nord, Lierne i øst, Verdal og Sverige i sør og Steinkjer i vest. Navnet er henta fra administrasjonssenteret Snåsa.Det kommer fra norrønt snǫs, som betyr «framspringende fjell».. Det samiske parallellnavnet på kommunen ble offisielt innført i 2010

Snåsaportalen www.snasa.no eies av Snåsa Næringsforum (SNF) og SNF er ansvarlig for det redaksjonelle innholdet på portalen. Portalen er utviklet i tett samarbeid med Snåsa kommune. Visjon: Bringe Snåsa ut i verden - gjennom å utvikle portalen til å bli en informasjons- og markedsføringskanal på internett som presenterer «HVA som SKJER» og «HVA som FINS» [ Innherred (opprinnelig «de indre herredene») er et distrikt i Trøndelag fylke som omgir de indre delene av Trondheimsfjorden og som tidligere tilhørte Nord-Trøndelag.. Til Innherred regnes i noen sammenhenger de sju kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran, Frosta, Steinkjer, Snåsa og tidligere Skatval kommune. Disse kommunene har til sammen 67 166 innbyggere (1. juli 2009) og 7 836. Her finner du informajon om den sørsamiske enheten på Snåsa. Her kan du lese om Åarjel-saemiej skuvle (sørsamisk skole), Suaja maanagierte (samisk barnehage) og internatet. Her kan du lese mer om hva elevene gjør, hva slags undervisning de får og mye mer Innbyggere 1738 630253 1739 Se befolkningsframskrivingen for din kommune på kartet. Innvandring. Nøkkeltall. 790497 innvandrere. Viktige. Stod er en tidligere kommune i Nord-Trøndelag.Stod herred ble opprettet 1. januar 1838. Den 23. januar 1858 ble Steinkjer skilt ut av Stod som en egen bykommune. Den 1. januar 1869 ble Egge skilt ut fra Stod, og den 1. januar 1909 fulgte Kvam.. I 1953 hadde Stod 1429 innbyggere, fordelt på 257 km²

Kommunefakta gir deg nøkkeltall for din kommune, og er en inngang til SSB sin statistikk på kommunenivå. f1d2436a-65dc-4fa4-8890-936654f4b8d1_5026 kommunefakt Fagforbundet, Delta og Norsk sykepleierforbund Snåsa inviterer til partidebatt om partipolitikk innen helse, pleie og omsorg kommende 4 år. Vi ønsker alle innbyggere i Snåsa kommune velkommen til å.. Se oversikten over de 30 trønderske kommunene som har under 5000 innbyggere nederst i saken. Vinsand mener den kritiske grensen for hvor stor en kommune bør ligge langt høyere enn 5000 innbyggere. - Jeg mener en mer aktuell minstegrense er 10 000 innbyggere hvor kommunen da vil ha et langt større fagmiljø på de lovpålagte oppgavene

Snåsa (tettsted) - Wikipedi

Om Snåsa - Visit Snåsa

Snåsa kommune / Snåasen Tjielte fra , Trøndelag. Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjo kommune: • 26500 innbyggere • 4500 km2 • Norges største landbrukskommune . Intensjonsavtale om sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommune

- Snåsa Hotell ligger idyllisk og vakkert til ved enden av Snåsavatnet, med muligheter for friluftsliv hele året. Vi kan tilby hotellovernatting med frokost, campinghytter, matservering fra vår restaurant & bar, og kurs- og konferanser Snåsa kommune - Lærer voksenopplæring - Lohkehtæjja Geervelïerehtimmie. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Snåsa - Store norske leksiko

Snåsa kommune har behov for lærer til undervisning av innbyggere som har rett til opplæring i norsk og samfunnsfag etter introduksjonsloven. For fullstendig utlysingstekst og søknadsskjema se ledige stillinger på vår hjemmeside www.snasa.kommune.no. Link til samisk teks Se mer av Snåasen tjïelte / Snåsa kommune på Facebook. Logg inn. elle sammenslåing mellom Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner Bakgrunn for intensjonsavtalen Stortinget har invitert den enkelte kommune til å starte prosesser for å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner og melde sitt standpunkt til Fylkesmannen innen 1. juli 2016 Om kommunen Tinn kommune; en kraftfull opplevelse. Kommunenr. 3818, adm.senter: Rjukan, folketall: 5 957, målform: nøytral. Tinn kommune er: Byen Rjukan mellom. Sola er en mellomstor kommune med rundt 27 000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Kommunal- og moderniseringsdepartementet kåret i 2018 Sola til en av de tre mest innovative kommunene i landet

SNÅSA : SNÅSA - SNÅSA - Naturlig Mineralvann : SNÅSA

Snåasen skuvle / Snåsa skole Ella Holm Bulls vei 2 7760 Snåsa Tlf: 46 19 02 50 Mob.: 95 76 88 38 Sfo: 41 26 13 06 Kontaktskjem snÅsa kommune anleggstjenesten drift/vedlikehold etc. snÅsa kommune barnevern. snÅsa kommune brann- og feiervesenet. snÅsa kommune enhet for kultur. snÅsa kommune enhet for landbruk. snÅsa kommune enhet for sØrsamisk sprÅk og kultur. snÅsa kommune ergo- og fysioterapitjenesten

Levere avfall - Gjenbrukstorget på Semsøra - Snåsa kommune

 1. Per 1.1.2020 bodde det 693 494 innbyggere i Oslo. Folkemengden i Oslo økte med totalt 12 420 innbyggere gjennom året, hvilket var betydelige høyere enn 2018-veksten på 7 598
 2. Snåasen tjïelte / Snåsa kommune. 1.6K likes. Snåasen tjïelte - Snåsa kommune Midt i hjertet av Nord-Trøndelag
 3. sier Snåsa Høyre ja til kommunesammenslåing. Det skal være lønnsomt for kommune, næring og innbyggere. Det er videre viktig for Høyre at vi får beholde lokal forvalting av våre fjellområder. Derfor vil Snåsa Høyre møte statsråden nå i høst for å sikre at dette blir ivaretatt ved en kommune- sammenslåing
 4. Norske stedsnavn på Yr er hentet fra Kartverket. Skrivemåter og navn er sist oppdatert i februar 2015. Godkjente skrivemåter: Snåsa kommune (norsk, godkjent av [nob:punkt/stadnamninfo:myn_kong] i 1874), Snåasen tjielte (sørsamisk, vedtatt av [nob:punkt/stadnamninfo:myn_kong] i 2010), Snåase.
 5. Sannsynlighetsvarsel for Snåsa kommune. Nedbør: 50% sannsynlighet. 30% sannsynlighet. Temperatur: 50% sannsynlighet. 30% sannsynlighet. Langtidsvarselet er relativt sikkert når det er liten spredning i de grå feltene (de er smale) og de blå søylene (de er korte)
 6. istrasjonssenteret i Snåsa kommune i Trøndelag fylke. Tettstedet ligger ved nordøstenden av Snåsavatnet og har 681 innbyggere per 1. januar 2019.. I gangavstand fra tettstedet, helt i enden av Snåsavatnet, ligger Viosen. Viosen var kommunens gamle sentrum, med både bakeri, handelslag og kai
 7. istrasjonssenter for Snåsa kommune. De eldste delene av Snåsa kirke er fra 1300-tallet. På Viosen, nær sentrum av tettstedet, finner man Snåsa bygdemuseum. Kilder. Snåsa - tettsted i Store norske leksiko

Tabell 3 viser antall innbyggere i de ulike aldersgruppene i 2000 og 2019, endringene fra 2000 til 2019 - og hvilken andel av regionens samlede befolkning de ulike aldersgruppene utgjorde i 2000 og 2019. Figur 3 viser endringen i antall innbyggere i de ulike aldersgruppene fra 2000 til 2019 Tabell 1 viser utviklingen i antall innbyggere, årlige endringer Velg region/kommune >>> << Velg region direkte fra boksen Region/kommune - eller velg først fylke for å avgrense til regioner innen valgt fylke : Tabell 1. Befolkningsutvikling for valgt region. 1. januar 2000 til. Snåsa kommune Sentrum 776 0 SNÅSA . Side 5 Adresseliste Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Tydal kommune. Trøndelag er en landsdel og et fylke i Norge, etter sammenslåing av fylkene Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 1. januar 2018. Trøndelag omfatter 44 267 kvadratkilometer med 463 606 innbyggere (2019, inkludert Halsa), henholdsvis 12,9 prosent og 8,7 prosent av landets areal og befolkning. Folk fra landsdelen kalles «trøndere». Trøndelag består av fire geografiske områdetyper. Totalt ble 119 kommuner sammenslått i perioden 2014-2017 til 356 kommuner i Norge. Dette berører en av tre innbyggere som vil tilhøre en ny kommune. Fra årsskiftet vil Norge ha fått 48 nye kommuner etter at totalt 119 kommuner er slått sammen med andre

Video: Befolkning - SS

Lillestrøm kommune er Norges 9. største kommune og hadde ved etableringen omtrent 87.500 innbyggere. Beliggenhet. Vi ligger på Nedre Romerike, midt mellom Oslo og Oslo lufthavn Gardermoen. Vår sentrale plassering gjør oss attraktive både for nye innbyggere og næringsliv Er du en engasjert Søndrelænning med tanker og ideer som kan bidra til at Søndre Land blir et enda bedre sted å bo? Da er dette siden for deg. Her kan du lufte ideer med andre engasjerte i kommunen Snåsa. På grunn av korona-restriksjoner har vi kun åpent for avtalte kundemøter. Du kan bestille møte med rådgiver her. Kundesenter. Privat: 915 07300. Bedrift: 915 07303. Åpent 7-24. Postadresse. 7760 Snåsa. Besøksadresse. Øverbygdvegen 1. Vis i kart Tjenester. Rådgivnin

Norges kommuner - Wikipedi

 1. istrasjonsspråk, og 1. januar 2008 vart kommunen, som den første i sørsamisk område, innlemma i Samisk språkforvaltingsområde , og dermed offisielt tospråkleg
 2. Snåsa kommune har avtale med Steinkjer kommune om utføring av testing på helg. Har du symptomer på Covid-19, men ikke trenger legehjelp på helg, ring testteamet lørdager kl 09.00 - 12.00 og søndager kl 10.00 - 12.00 for å avtale tidspunkt på telefon 47 79 06 83
 3. Snåsa er en tospråklig kommune med levende samisk språk og kultur. Kulturlandskapet er vakkert omsluttet av seterdrift, mektig villmark, et eldorado for friluftsliv, jakt og fiske. Snåsa kommune. Innbyggere: 2 104 Størrelse: 2329 km2 Høyeste fjell: Skjækerhatten 1139 m.o.

For ansatte - Snåsa kommune

 1. SPØRREUNDERSØKELSE SINTEF ønsker å gjennomføre en spørreundersøkelse til innbyggere som har mottatt kommunale tjenester for utfordringer knyttet til... Hopp til. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighet. Facebook. E-post eller telefon: Se mer av Snåasen tjïelte / Snåsa kommune på Facebook. Logg inn
 2. Snåsa Legekontor. Om Klinikken; Hjelp; Toggle navigation. Logg inn. Velg elektronisk ID for å identifisere deg: Hvis du bestiller på vegne av andre (for eks. et familiemedlem) må du identifisere deg med deres fødselsnummer. BankID. Bruk Bankbrikke eller BankID på mobil. NB ! BankID er påkrevd for.
 3. Snåasen tjïelte/Snåsa kommune Samisk språk kultur Postadresse: Sentralbord: 74 13 82 00 Fakturamottak Sentrum Saksbehandler tlf: 962 28 758 Vennalivegen 7 7760 Snåsa Org. nr: NO 00964982031 7670 Inderøy Bankgiro: 4212.02.97613 fakturamottak@inderoy.kommune.no www.snasa.kommune.n
 4. Snåsa formannskaps vedtak til uttalelse: Snåsa kommune vil sterkt fraråde at konsesjonsloven oppheves og at bopliktbestemmelsen i odelsloven avvikles. Disse to virkemidlene er viktige for at vi skal ha et oppegående og attraktivt landbruk i hele landet som bruker dyrkajorda til matproduksjon. Bortfallet vil styrke den private eiendomsretten ve
 5. Brann 110; Politi 112; Ambulanse 113; Snåsa legesenter 74 13 83 50; Legevakt 116117; NAV 55 55 33 33; Skatteetaten 800 80 000; Politi 02800; Viltnemda (ved viltpåkjørsel) 416 30 54
 6. Kontakt: postmottak(at)alta.kommune.no | Telefon: 78 45 50 00 | Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta | Sandfallveien 1, 9510 Alta | Organisasjonsnummer 944 588 132.
Snåsa – Wikipedia

Snåsa - Portal Frie inntekte

 1. Samisk parallellnamn for Snåsa kommune, Nord-Trøndelag FOR-2010-06-24-1158 Forskrift om gebyrregulativ for byggesaker, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag FOR-2010-05-27-744 Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning, Snåsa kommune, Nord-Trøndelag FOR-2010-05-27-74
 2. Heim kommune har nå tatt i bruk det digitale verktøyet C-19 for bestilling av korona-test. Her følger beskrivelse for hvordan du bestiller test på nett. Sist oppdatert: 6. november 2020 Snarveier Vakttelefoner Viktig informasjon til innbyggere og næringsliv
 3. ste - Utsira - gikk inn i 2020 med et folketall på.
 4. Senja er etter byene Tromsø, Harstad og Alta fylkets mest folkerike kommune. Kommunen har 8 innbyggere per km 2, og med det den høyeste befolkningstettheten i fylket etter Harstad, Tromsø og Sørreisa.Senja har hatt en moderat vekst i folketallet i senere år: 2,7 prosent i tiårsperioden 2010-2019, mot 5,9 prosent i fylket som helhet
 5. Godkjente skrivemåter: Snåsa (godkjent av Kartverket i 1950). Ikke-godkjente skrivemåter: Vinje (foreslått i 1995). Kategori: Kirke Kommune: Snåsa, Trøndelag. SSR-ID: 772506 (534672) Nyheter fra Yr. Sender ut farevarsel for «atmosfærisk elv.
 6. Åpningstid kommunehus. Kl 09:00 - 14:00. Kontakt oss. Mail: postmottak@bardu.kommune.no. Telefon: 77 18 52 00. Postboks: 401, 9360 Bardu. Besøksadresse.
 7. SNÅSA KOMMUNE: OKS TRØNDELAG SA: Trøndelag: Slik søker du læreplass. Før du kan få lærekontrakt med en bedrift, må bedriften være godkjent for ditt fag. Listen over godkjenninger finner du her eller på vilbli.no. Dersom det er oppgitt et opplæringskontor, kan du ta kontakt med dette
Steinkjær - Brannstasjoner

Kommunefakta Hareid - SS

 1. For Snåsa kommune opprettholdes rutene som kjøres pr 31.12.2009 så framt de fyller kravene i denne paragrafen. Som kjørbar veg regnes veg som har snuplass, og dessuten kurvatur, stigningsforhold og styrke til å tåle kjøretøy på inntil 20 tonn
 2. Kurs for innbyggere. Her er en oversikt over kommunes kurstilbud til voksne over 20 år. De fleste kursene er gratis. Klikk deg inn på aktuelle kurs for å lese mer om innhold, tid, sted og påmelding
 3. Det er mye fjell i Snåsa og naturen er vill og vakker. Her er det skiløyper gjennom hele bygda, og det er idrettslag og treningssenter på plass. Musikk- og kulturlivet er allsidig og aktivt. Soknet omfatter Snåsa kommune som har 2.122 innbyggere, en kirke og en kirkegård. Kirken er en middelalderkirke i stein med eldste del fra 1200-tallet

Koronavirus - Snåsa kommune

Drammen kommune satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nå rekrutteres innbyggere til nærutvalgene. Fristen for å melde sin interesse er 10. oktober Påmelding til Jubileumsgudstjeneste i Snåsa kirke 22.11.2020 kl. 11.00 D... Gudstjeneste i Megard kirkested Olsokgudstjeneste i Megard kirkested søndag 26. juli kl. 12.00

Snåsa kommune; Steinkjer kommune; Verdal kommune; Telefon: 48 95 55 99 116 111 . Åpningstider: Hverdager fra 15:30 - 08:00. I helger fra fredag kl. 14:00 til mandag kl. 08:00. Hele døgnet på helligdager. Besøksadresse: Inn-Trøndelag Helse- og beredskapshus Seilmakergata 10 7725 Steinkjer . Postadresse: Barnevernvakta i Steinkjer Steinkjer. Snåsa kommune; Publisert 12.01.2018 , sist oppdatert 24.01.2020 . Faresonekart. Oversikt over kva faresonekart som er tilgjengelig for din kommune med tilhørande rapportar. Kvikkleiresoner i din kommune. Kartlagte kvikkleiresoner viser områder som kan være utsatt for store kvikkleireskred. Sonene er. Forskrift for ferdsel på vassdrag, Snåsa. 1.2.0. Aktsomhetskrav. Fører av fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter farvannet og etter fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke oppstår skade eller fare for skade på personer, andre fartøy, strandlinje, tekniske installasjoner ved land eller omgivelsene forøvrig Snåsa kommune har inngått avtale med Steinkjer kommune om utføring av testing på helg. Har du symptomer på Covid-19, men ikke trenger legehjelp på helg, ring testteamet lørdager kl 09.00 - 12.00 for å avtale tidspunkt på telefon 47 79 06 83. Får du ikke svar, så prøv igjen

Steinkjer - Wikipedi

Frøya, kommune i Trøndelag. Frøya ligger ute i havet vest for innløpet til Trondheimsfjorden, og kommunen omfatter den store øya Frøya (Fast-Frøya), 152 kvadratkilometer, og flere tusen mindre øyer og holmer i øygruppa Froan, som strekker seg til Halten, 50 kilometer i nordøst og til Sula, 15-20 kilometer i nordvest. Per 01.01 2018 hadde kommunen 3 331 innbyggere. Det utgjør mellom fire og fem personer per km2. Mer enn 65 % av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Nesbyen. Nesbyen kommune er kjent for gode sommertemperaturer og innehar Norges offisielle varmerekord på 35,6°C målt i 1970. Nesbyen kommune er en betydelig turistkommune Salangen kommune mottok svar på koronatestene som var tatt av tre barn ved Salangen skole og Vasshaug barnehage, fredag 30.10.20 kl. 09.00. Alle prøvene var negative, personene hadde således ikke koronasmitte

Snåsa - Regjeringen

Kulturleder at Snåsa kommune Nord-Trøndelag fylke, Norge 63 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Snåsa kommune. Nord-Trøndelag University College (HiNT) Rapporter denne profilen; Aktivitet. PHARMAQ er i god vekst og jobber med spennende integrasjonsprosesser opp mot verdens største dyrehelse selskap Zoetis 14. september 2020 kl 20-21: Lettskyet, Temperatur 9, 0 mm, Svak vind, 2 m/s fra vest-sørves Snåsa kommune: 7/5, 7/22 og 7/30. Naturreservatet dekker et totalareal på 630 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2018. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes Snåsa Kommune skulle ønske at noe mer var sentralt besluttet og avklart og ikke lagt ut til forhandlinger mellom parter som historisk sett ikke er oppfattet som likeverdige. Snåsa Kommune opplever at flere av de utsendte høringsdokumentene bærer preg av at det fortsatt er helseforetakene som skal ha definisjonsmakten Informasjon om Korona, Saltdal kommune. Spørsmål om Korona? Koronatelefon 905 79 993 (09.00-11.30 og fra 13.15-15.00 på hverdager) Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no Les me

Kommunefakta - SS

«Rana kommune satte krisestab klokken 16 i dag. Kriseledelsen har jobbet, og jobber fortsatt med å skaffe oversikt over situasjonen. Per nå er cirka 1200 innbyggere isolerte», opplyser. VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling i Øygarden fylke. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Innbyggere i Molde kommune får kjernejournal 15. august vil ca. 400 000 innbyggere i tilsammen 59 kommuner i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag få sin kjernejournal. Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste

Utkant » Se Utkant-episode 8Røyrvik - BrannstasjonerInderøy - Brannstasjoner
 • El sol bad nauheim.
 • Hva betyr plassverdi.
 • Läden in varel.
 • Kirkens makt i middelalderen.
 • Peanøttsmør cookies.
 • Sharapova maria.
 • Fahrrad walcher deizisau öffnungszeiten.
 • Madshus skisko dame.
 • Avatar buddhism.
 • Hvor ligger skjoldbruskkjertelen.
 • Nai harn beach resort.
 • What does the water drop tattoo mean.
 • Psp hall.
 • Stadthalle verden veranstaltungen 2018.
 • Makita drill 18v 5ah.
 • Huldra norwegian folklore.
 • Find 5ghz wifi.
 • Ømme fingertupper.
 • Pokemon omega rubin äon ticket seriencode 2017.
 • Det søte liv kristines favoritter.
 • Dnb bedrift chat.
 • Gap modellen ergoterapi.
 • Varan norge.
 • Zach galifianakis height.
 • Boligvelger workinntoppen.
 • Schwimmbad schleswig.
 • Fjell norge.
 • Momenter engelsk.
 • Midlertidig merkespray.
 • Hvem mobber.
 • Knuddels cheat.
 • Bon jovi.
 • Støpe såle grunnarbeid.
 • Bs nights.
 • Sparkle skjøter mdf.
 • Windows get rid of onedrive.
 • Menssmerter smertestillende.
 • Knaggrekke europris.
 • Norwegian university of science and technology qs ranking.
 • Sonnenreiter micro star.
 • Retts syndrom utseende.